Sågenhuset har blivit tillgängligt

Sågenhuset har blivit tillgängligt för alla oavsett hur man tar sig fram tack vare bidrag från Allmänna arvsfonden som föreningen FUB beviljats använts för att göra huset tillgängligt för alla. 

Föreningen FUB, riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning har en eldsjäl i Lena Landin som i högsta grad är bidragande till att föreningslivet blivit mer inkluderande och tillgängligt för alla.

Vid en rundvisning av Sågenhuset och föreningslivet som erbjuder aktiviteter för människor med funktionsvariationer fanns Söderåsjournalen på plats genom Team Sandra. Klippans pistolklubbs lokal med höj- och sänkbara bord vid varje skjutbana och digitala prick­tavlor har tillgänglighetsanpassats. Tack vare en ny hiss går det att komma upp till de olika våningarna. Friidrottshallen har komplett­erats med racerunningcyklar som är en särskild friidrottsgren där du springer med hjälp av en trehjulig springstol. Tanken är att alla föreningar ska bli tillgängliga för alla oavsett funktionsmöjligheter.