Ålsläpp av 49 000 yngel

För att stärka beståndet av den akut hotade ålen planteras odlad ål ut i svenska vatten. 

Vid Rönne å, nära kanotuthyrningen vid Djupadals mölla, anordnade engagerade medlemmar i Rönneådalens fiske­vårds­områdes­förening ålsläpp av deci­meter­långa ålyngel. 49 000 yngel släpptes ut i slutet av oktober och i somras släpptes 100 000 ålyngel ut i Rönne å. 

– Ålarna odlats i varmt vatten och växt till sig. De sitter nästan tre månader i karantän innan de kan sättas ut, berättar Richard Fordham som arbetar på Scandinavian Silver Eel, ett dotter­bolag till Kemira. 

Genom att föda upp och släppa ut ålyngel ska det hjälpa ålen att plantera sig i naturen. Rönne å är en bra miljö för ål och i takt med kraftverken rivs kommer miljön bli oerhört viktig för vandrande fisk. Vattenkraftverken är stora hinder för vandrande fisk som ål. På sikt ska förhoppningsvis medlemmarna i Rönneådalens fiske­vårdsområdesförening inte behöva släppa ut ålyngel utan att beståndet av ål växer på naturlig väg.