Alla helgons dag

Alla helgons dag är en högtid med rötter i den katolska tiden. 

Trots att helgonkult inte ansågs förenlig med den protestantiska och lutherska trosuppfattningen bibehölls Allhelgonadagen som helg även efter reformationen på 1500-talet. Högtidlighållandet har sedan 1950-talet fått ökad betydelse genom att vi tänder ljus på gravarna. Temat i högtiden är universellt: döden och minnet av de döda. 

Allhelgonadagen omnämns i Vallentunakalendariet 1198 och är inskriven i medeltidslagarna där den ansågs vara vinterns första dag och månaden november den första vintermånaden. Idag uppmärksammar vi Allhelgona som en helg av påminnelse om att döden finns, att den drabbar oss alla samt uppmärksammar och minns dem som lämnat oss.