Boule i Klippan

Olika klotspel – där boule är ett – har sitt ursprung i antiken och området kring Medelhavet.

Anorna sträcker sig längre tillbaks än så. Att kunna ”kasta prick på ett utkastat föremål” går tillbaks i forntidens ”dimma”. Men att komma så nära en målkula som möjligt härstammar från Grekland, som kom till Romarriket och fördes vidare av legionärerna – ett sätt att få trivsam, spännande sysselsättning. Även ett sätt att öva skicklighet i att träffa mål och lätt att arrangera.

Prins Bertil blev något av en ambassadör för boule i Sverige innan Svenska Bouleförbundet grundades 1977. Sedan 1984 har boule funnits i Klippan och idag finns det en livaktig förening som lämnat Korpen och bildat en egen förening. Medlemmarna tränar varje torsdag och spelar matcher varje tisdag i stadsparken. Under vinter­halvåret spelar de inomhus på Sågen. Med 20 olika lag i Klippan och närmare 60 aktiva medlemmar är det en växande förening. Fördelen med boule är att alla kan spela, det är lätt att lära sig och det finns inga ålders- eller könsbarriärer, utan det är ens skicklighet som betyder något. Välkommen in i gemenskapen varje tisdag och torsdag klockan 16.00 i stadsparken!