Anslagsutdelning till Klippans Kraftsportklubb

Sparbanksstiftelsen Skåne tillsammans med Swedbank har beviljat anslag till inköp av tyngdlyftningstrikåer och utbildning för klubbens unga lyftare.

Det blåser positiva vindar i tyngdlyftningsklubben i Klippan med många unga lyftare. Per Johansson från Swedbank delade i början av sommaren ut anslagschecken på 5000 kr i samband med en av klubbens välbesöktra ungdomsträningar.