Energieffektiviseringar i Klippan

Inom ramen för nätverket för energiråd­givning, där energi- och driftansvariga på kommunala fastighetsavdelningar ingår, har Klippans kommun tillsammans med Bengt-Göran Karlsson, Karlsson Climate AB, lyckats komma på två bra lösningar som är energi- och ekonomieffektivt.

Jan Lamberg på Klippans kommun kom över två kyl-anläggningar som skulle kastas och med hjälp av Bengt-Göran Karlsson och elever som läser till drift-ingenjörer har de byggt om kylanläggningar till värme-pumpar.

Badhuset i Klippan ska få en av värmepumparna installerade i teknikrummet där maskinen dels ska kyla ner utrymmet och dels ta hand om värmen och använda värmen till att värma upp bassängerna. Idag går all värme till spillo och energiförbrukningen är betydligt högre än vad den ska behöva vara. Enbart den här värmepumpen beräknas spara över 10 000 kWh/år. Den andra värmepumpen ska installeras ovanför simbassängerna, i ett ventilerat utrymme. Uppvärmningen sker idag med el och genom att byta till en värmepump istället minskar kostnaderna och miljöpå-verkan blir mindre. Besparingen beräknas till 10 000 kWh/år vilket gör att det betalar sig inom ett år.

Arbetar fler på det här viset kan både slöseriet med maskiner minska genom återbruk och slöseriet med pengar och energi. Det finns stor samhällsnytta med att återbruka och energi-effektivisera. Det här ett steg på vägen för Klippans kommun ska nå beslutade energi- och miljömål.

Bengt-Göran Karlsson och Karlsson Climate AB är ett världsledande företag inom konstruktion, utredning och byggledning kring energieffektivisering och är beläget i Klippan kommun.