Söderåsportalen.se

Rädda handeln!

Så länge Coronautbrottet pågår är det otroligt viktigt att vi alla gör vad vi kan för att begränsa smittspridningen. Det är vi alla överens om. Det som även behöver göras är att stötta våra lokala restauranger, kaféer, företag, butiker och mat­producenter.

Utan företag, butiker och restauranger står vi inför en oroväckande framtid. Räddar vi handeln idag så har vi företag, butiker och restauranger imorgon med. Söderåsjournalen är och har alltid varit den lokala handelns tidning. Dessvärre är även Söderåsjournalen drabbad av företagens kris och annonsintäkterna sjunker. För en annonsfinansierad tidning är det ohållbart att ge ut en tidning då.

Som det ser ut nu så kommer Söderåsjournalen ta ett uppehåll tills dess att krisen är över för företagen. Samtidigt är det i dessa tider som Söderåsjournalen hade behövts som mest. Vi hoppas därför att uppehållet blir kortvarigt. Fram tills dess ska vi hjälpas åt att både begränsa smitt­spridningen och rädda handeln och vårt lokala näringsliv!

/Daniel Kristensson, ansvarig utgivare