Köpmannaförening med anor

Nästa år firar Köpmannaföreningen i Klippan 75 år, 1946 bildades Klippans Minuthandlarförening. Dock hade en förening för köpmän funnits sedan i början på 1900-talet. Den 28 februari 1946 bildades Klippans Minuthandlarförening och specerihandlarna bildade Klippan-Perstorps köpmannaförening. Strävan och målet var att ha en handel som på bästa sätt gagnade såväl butiker som kunder. Klippan blev ett handelscentrum för kringliggande bygd. Under det senaste året har jag haft äran att få vara Köpmannaföreningens ordförande.

Alla som har vart engagerad i en förening vet att det är föga glamouröst att sitta i en styrelse, men det är viktigt att vi som verkar i Klippan engagerar oss. Hur vi ska möta framtiden, uppmuntra till lokal handel i en tid då konkurrensen är stor både från externa köpcentrum och internethandel till frågor kring öppethållande, helgstängning, julsatsning, trafik, byggnation och evenemang har berört köpmännen genom alla år.

Det finns en stark känsla för handel och företagande i Klippan. Söderåsjournalen är de lokala företagens annonstidning som bidrar till intresset för lokal handel. I Klippan konkurrerar handeln med bättre service och större kunnande än de stora köpcentrumen. Genom att marknadsföra sig lokalt hjälps handlarna åt att hålla Klippanborna kvar på hemmaplan. Faktum är att handeln i Klippan har klarat sig bättre än jämförbara centrumhandelsplatser. En del av förklaringen är just att Klippan och Ljungbyhed haft Söderåsjournalen som är bygdens och företagens tidning. Människor läser Söderåsjournalen eftersom de vet att butikerna annonserar i tidningen och att det skrivs om lokala saker som berör och intresserar.

Med dessa ord vill jag tacka för året som ordförande i Köpmannaföreningen och Söderåsjournalens 31:a utgivningsår.

//Daniel Kristensson, ansvarig utgivare