Frode Laursen på väg att etablera sig i Klippan

Näringslivschef Anders Lindberg kan nöjt konstatera att flera företag nu vill etablera sig i kommunen. Foto: HaloByHilde

Näringslivschef Anders Lindberg kan nöjt konstatera att flera företag nu vill etablera sig i kommunen. Foto: HaloByHilde

Logistikföretaget Frode Laursen har anmält sitt intresse för mark norr om motorvägen i Östra Ljungby.

Nu ligger bollen hos politikerna i Klippan – en etablering som kan innebära drygt 100 jobb. Det rör sig om nästan 150 000 kvadratmeter mark där de vill bygga logistik­hallar. Näringslivschef Anders Lindberg, säger att Klippans kommun har haft kontakten med företaget i ett par månader och berättar att logistikföretaget varit i kontakt med flera andra kommuner i regionen efter de blivit trångbodda i Åstorp.
– Det är positivt för Klippans kommun att fler företag vill etablera sig här och skapa arbetstillfällen. Vi har dessutom blivit proffsiga på att ta hand om företag som vill etablera sig här vilket är uppskattat, berättar Anders Lindberg.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har ställt sig bakom ett markanvisningsavtal med företaget och kommunfullmäktige ska få säga sitt vid januarimötet.
– Vi är uppvaktade av fler företag som vill etablera sig i Östra Ljungby med läget nära E4:an. Nästa steg är att etablera företag på marken vid Månstorp samt förbereda marken vid Bolestad östra med infrastruktur som infarter, samt vatten och avlopp. Redan nu finns det 3-4 intressenter som vill etablera sig på Månstorp, av­slutar Anders Lindberg.