Upplev fördelarna med lokal handel

Ska vi utveckla handeln i Klippan och Ljungbyhed krävs samarbete. Inte bara handlare emellan utan också med kommunen och fastighetsägare samt konkreta aktiviteter som ger en levande lokal handel.

”Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela.”

Den enskilda lokala handlarens framgång och överlevnad är i mångt och mycket en förutsättning för att hela samhället ska fungera. Så citatet ovan skulle mycket väl kunna beskriva de premisser som råder för svensk handel i stort.

Evenemang
Många vill se en lokal handel, men ändå väljer många av vana att åka till Väla i Helsingborg. Hur bryter vi mönstret och gör det mer attraktivt att handla lokalt istället? En anledning till att åka iväg för att shoppa är upp­levelsen. Att träffa människor, fika och umgås är upplevelsen. En lokal handel måste erbjuda samma sak, gärna ihop med olika evenemang som lockar människor till centrum vilket i sin tur ger både nya kunder och att kunder behålls.

Olika evenemang ger ett mervärde och skapar en mötesplats för människor. När det är människor i rörelse ökar sannolikheten att människor handlar i butikerna. Får du som kund ett bra bemötande i butiken kommer du till­baka igen. Strategin borde vara att göra centrum till en mötesplats, man ska vilja vara här, träffa människor och uppleva saker i centrum. Att handla blir en bisak till allt det andra. Torgfester, marknader med närproducerad mat och lokalt hantverk eller utställningar lockar människor. Intryck, upplevelser och stämning är det vi måste arbeta med.

/Daniel Kristensson, ansvarig utgivare