Trafikskolan i Ljungbyhed upprustad

Återskapandet av trafikskolan har skett inom ramen för projektet ”Säker skolväg”.

Från att området växt igen har trafik­skolan för barn fått nytt liv och Tegelbruksskolan tillverkat små hus till området. Framåt våren ska trafikskolan invigas på riktigt. Området är tänkt att bli hela kommunens trafik­övningsplats för barn i skolåldern.