Ny utställning på Tomarps kungsgård

Den 23 november öppnar utställningen ”Kvinnliga förtecken” som lyfter fram kvinnliga konstnärer och porträtt av kvinnor. Målningar av ett 60-tal konstnärer från 1800- och 1900-talet, lånade från privata samlingar, visas tillsammans med information kring målningarnas motiv och om konstnären kommer att berättas i korthet vid varje verk.

Utställningen pågår lör 23 nov–sön 29 dec

Tomarps kungsgård är en borg med anor från dansk medeltid som ligger i det vackra backlandskapet vid Rönneåns dalgång i nordvästra Skåne. Under renässansen utvecklades Tomarp till ett praktfullt privatslott med tinnar och torn, vallgrav och parterrträdgård. Godset blev kungsgård och boställe för befälhavaren vid Norra skånska kavalleriregementet, sedan Sverige övertagit Skåne under 1600-talet. I dag finns inga torn kvar, men den nyrenoverade borgen och parken utgör ändå en fantasieggande miljö med vittnesbörd från många olika epoker.