Skillnad mellan förkylning och influensa

Är det verkligen skillnad på förkylning och influensa? Är inte influensa bara en ovanligt kraftig förkylning?

Förkylningen kommer smygande medan influensan är mer rakt på. Symptomen påminner om varandra men influensa har oftast även en längre sjukdomsperiod än en förkylning och kännetecknas i många fall som en plötslig värk i hela kroppen och hög feber som slår till snabbt.

Vaccination rekommenderas
Vanligen är influensa hanterbar för dem som i övrigt är friska, men för personer i riskgrupper kan dock influensa vara livshotande. Influensa är alltså en allvarlig sjukdom för framför allt äldre personer och personer med nedsatt immunförsvar. Personer som hör till riskgrupper rekommenderas att vaccinera sig mot säsongsinfluensa. Det bör göras innan säsongen drar igång, det vill säga helst under hösten.