Kommuninformation på tapeten

Den 26 november bjuder Närings­livs­avdelningen i Klippans kommun in till Företagarträff med temat Aktuell Kommuninformation.

Kommundirektör Tomas Rikse berättar om flera av de positiva händelser som är aktuella i Klippans kommun just nu. Bl.a. får vi veta mer om nybyggnationer som skett under året och som planeras framåt. Kommundirektör Tomas Rikse svarar på några frågor.

Vad händer i Klippans kommun just nu?
– Oj! Det händer jättemycket. Det får bli ett axplock. Allaktivitetshuset Sågen är snart färdigbyggt, vi bygger en ny grundskola och en ny 8-avdelningsförskola i Klippan, vi jobbar med utveckling av Destination Söderåsen och vi investerar stora pengar i att återställa en fritt flödande Rönne å. På landsbygden byggs det fiber, vi bygger laddplatser för elbilar och fritt Wifi för besökare och kommuninvånare. Samtidigt byggs det bostäder, vi ökar vår befolkning, och vi har fortfarande en relativt stabil ekonomi. Under våren 2020 öppnar vi ett nytt verksamhetsområde för företagsetablering vid E4:an i Östra Ljungby.

På vilket sätt bidrar företagsklimatet till att göra kommunen attraktiv?
– När jag är ute och träffar företagare i kommunen upplever jag att de är väldigt positiva och sprider en bra bild av kommunen och förutsättningarna för företagande. Det är det riktiga företagsklimatet. Sedan är det förstås kul att vi har Skånes bästa tillväxtföretag och att vi höjer oss rejält i Svenskt näringslivs ranking.

Varför ska företagarna lägga sin tid på att gå på företagarträff?
– För att träffa oss på kommunen, få information om vad som händer och möjlighet till dialog. Det är naturligtvis också ett tillfälle att träffa andra företagare och skapa nyttiga nätverk.

Matilda Brozén som arbetar med Närings­livs­avdelningens kommunikation berättar mer om kommunens företagarträffar.

Vad är den största vinsten för företagare med att gå på era företagarträffar?
– Jag skulle säga att den absolut största fördelen med våra träffar är att ditt kontaktnät utvidgas. Du har möjlighet att träffa nya människor som på olika sätt är aktiva inom näringslivet i Klippans kommun. Och vi vet att via kontakter sker nya affärer.

Varför anordnar Näringslivsavdelningen de här träffarna?
– Näringslivsavdelningen har i uppdrag att skapa tillväxt. Det gör vi genom olika främjande åtgärder.  Vi gör företagsbesök som är som en form av studiebesök i syfte att skapa dialog, vi anordnar olika forum för samverkan, och vi arbetar med kompetenshöjande åtgärder.

Varför är temat på träffen den 26 november kommuninformation?
– Det finns en efterfrågan bland företagarna att få veta mer om allt det positiva som sker i kommunen just nu. När vi får signaler om områden som det behövs mer kunskap om, eller som det finns ett intresse av, försöker vi att så snabbt som möjligt snappa upp detta och se till att behovet tillgodoses.

Företagarträffen startar med en frukost. Den är kostnadsfri, men anmälan krävs via:
www.klippan.se/naringslivarbete/aktuellt
När: 26 november, kl. 07.30-09.00
Var: Sessionssalen, Klippans kommunhus