Invigning av anrikt hotell i Klippan

Historiskt sett markerar hotellet i Klippan en viktig plats. Enligt gamla skrifter var det först ett gästgiveri som omskrivs bland annat i Jordrefningsprotokollet från 1671 om att förste gästgivaren, Bengt Andersson, fick sina gäst­giverirättigheter 9 mars 1668.

Gästiveriet omnämns även 1749 när Carl von Linné stannar till. Gästgiveriet brann ned år 1776 och byggdes snabbt upp igen. Hotellet och gästgiveriet har gått genom många försäljningar genom åren och det har varit seriösa till mindre seriösa ägare av fastigheten. En del av huset var en gång i tiden krog. Kroghuset gick under namnet Kersti på krogen eller Mor Kersti fram till tidigt 1900-tal. Namnet hängde kvar i mer än 100 år. 1961 revs det gamla hotellet och uppförde ett nytt som invigdes i december 1963.

Efter flera negativa turer de senaste åren har de nya ägarna Elin och Thomas Bäcklund jobbat hårt med att få hotellet på fötter igen. Lördagen den 28 september var det nyinvigning av såväl hotell, SPA och pub. Under dagen var det en strid ström av människor som ville ha en rundvisning och under kvällen var det fullsatt både i restaurangen och i puben.