Föreläsning på Plastens hus

Jan Wendt var inbjuden för att dels hålla två föreläsningar och dels för att han hade boksläpp av sin nyutgivna bok om ”Svarvareboden”.

Svarfvareboden en till synes obetydlig by med en rik historia. Byn är inte större än 10 hushåll, men några av de som levt här genom åren är Peder Lauritzen och andra snapphanar som levde där under slutet av 1600-talet. 250 år senare tillbringade den store skalden, kompositören, vissångaren, författaren m.m. Birger Sjöberg många glada stunder här. Böckerna om Frida har anknytning till Svarvareboden genom Helena Wolgast som till stor del är identisk med Frida i böckerna. Många speciella och högt uppsatta personer har genom åren bott eller haft anknytning till lilla Svarvare­boden. Poeter, civilingenjörer, advokater, jurister och brännvinsadvokater och många fler.

Plastens hus föreläsningar är alltid välbesökta och uppskattade. Jan Wendt drog fullt hus vid båda sina föreläsningar och ett antal böcker lämnade Plastens hus under kvällen med lyckliga besökare som köpt med sig boken hem.