En miljösmart butik

På ICA Kvantum står matglädjen och den goda mål­tiden i centrum. Samtidigt arbetas det hårt med miljö- och hållbarhetsfrågor för att ytterligare minska den direkta klimat­påverkan.

Märkningen ”Miljösmart Butik” betyder att ICA Kvantum har tydliga mål och löpande uppföljning av sitt miljöarbete inom områden som avfall, matsvinn och energiförbrukning.
– Vi vill göra mer. Just nu håller vi på att byta ut våra kyl- och frys-diskar i vilket har stor påverkan för miljön. 2016 påbörjade vi arbetet och bytte då ut hälften av alla diskar till en ny teknik som är mer hållbar och nu gör vi det på resten av kyldiskarna. Målet är att reducera energiförbrukningen med 30% och att så långt det är möjligt reducera vårt klimatavtryck genom nya miljöhållbara köldmedier. Det är att sträva efter en hållbar lösning för både miljö och butiken, säger Filip Cronberg köpman på ICA Kvantum Klippan.

Lock på frysdiskar och dörrar på kylar och frysar minskar energiförbrukningen. En helt ny kylanläggning för butiken som möjliggör för ICA Kvantum Klippan att nå sina miljö­mål.
– För att slutföra arbetet och nå våra mål kommer vi nästa år, tillsammans med fastighetsägaren, att modernisera klimat-systemet i butiken samt byta ut belysningen. När vi är klara med det, tror vi att vi har reducerat vår energi-förbrukning med upp till 35%, förklarar Filip.

Genom att modernisera och förnya butiksmiljön blir det både en mer miljösmart butik men också ett bättre totalt erbjudande för våra kunder. Vi strävar hela tiden efter att uppnå en modern och bra butik där butiksmiljön bidrar till kvalitet, inspiration och matupplevelse.

Tillsammans för en godare morgondag
På ICA Kvantum arbetar man inom flera hållbarhets­områden där arbetet med att minska på matsvinnet är en högprioriterad fråga. Genom att exempelvis sätta ned priset på varor med kort bäst före datum och erbjuda gårdagens bröd till reducerat pris ges kunderna möjligheten att minska sina inköpskostnader samtidigt som de tillsammans reducerar det totala matsvinnet.

– Vi arbetar med frågan om matsvinn varje dag och har satt upp planer för att ytterligare förbättra arbete. För oss som jobbar i butiken är det viktigt att vi utvecklas och kan erbjuda våra kunder en så bra butik som möjligt, både butiksmiljön, hållbarhets-frågorna och servicen, berättar Filip.

ICA Kvantum lever upp till alla lagkrav inom miljöom­rådet – men de vill göra mer.
– Vi är idag certifierade som ”Miljösmart butik”, men arbetar aktivt för att ytterligare minska vår miljöpåverkan, varje dag, avslutar Filip.