Viktigt möte för Klippans föreningsliv

Nu inför Klippans kommun nya regler och rutiner för föreningsbidrag samt bokning av lokaler.

Kommunfullmäktige klubbade nya bidragsregler i juni 2019 vilket kommer att innebära en del förändringar för Er förening. Vår ambition har varit att förenkla och skapa ett rättvist system som främjar föreningsverksamheten och möjliggör för en ännu mer utvecklad kultur- och fritidsverksamhet i kommunen.

I samband med nya rutiner byter vi också system för ansökan om bidrag och bokning av lokaler i kommunen samt förenings­register. Ett nytt digitalt system införs under hösten, E-serve och ersätter FRI som är vårt system idag.

Välkommen på föreningsmöte
För att detta skall fungera smidigt för både er som förening och för oss som skall handlägga kallar vi till informationskvällar där vi går igenom det nya bidragssystemet samt visar hur bidragsansökningar och bokningar går till.

Dessa kvällar berör alla föreningar som söker någon form av bidrag i kommunen samt som bokar kommunala lokaler.

Vi träffas:

Onsdag 28/8 18.00-21.00
Sågen i Klippan

Torsdag 29/8 18.00-21.00
Militärhistoriska föreningens lokaler, F5 området Ljungbyhed

Det är av största vikt att någon med ansvar för bidrag och bokningar i Er förening närvarar på en av dessa kvällar, anmäl senast fredag 23/8, tala om vem/vilka som kommer samt till vilken kväll er anmälan avser och eventuell kostavvikelse då vi förbereder fika till kvällen.

Anmälan skickas till kultur.fritid@klippan.se skriv gärna föreningsträff i ämnesraden.

Få hjälp på plats
Leveratören av det nya systemet på plats under kvällen. Ta gärna med egen dator till mötet, så hjälper vi dig att komma igång.

För ev. frågor kontakta:
Arne Amnér arne.amner@klippan.se, Lotta Andgren lotta.andgren@klippan.se eller Jens Olsson jens.olsson@klippan.se