Doften du aldrig glömmer

Surströmmingspremiären infaller den tredje torsdagen i augusti, den 15 augusti i år. Att äta surströmming är främst en tradition i norra Sverige. 

”Syrad fisk är en uråldrig anrättning, hvars tillredning naturen sjelf alltid ombesörjt ända från verldens skapelse. Våra föräldrar vädrade densamma redan utanför paradisets portar, och den var tidigt känd såväl vid alla kjökkenmöddingar och pålhyddor, som hos greker och romare, ty alla visste hvad syrad fisk betydde; men smaken derför var ännu icke så utvecklad som nu – man kände icke då haut goût.” skrev författaren CH E.M. Hagdahl 1897.

För de svenska soldaterna i de stora fältslagen i Europa på 1600- och 1700-talen var ”syrströmming” en livsnödvändighet. Idag räknas det istället som en delikatess som bland annat exporteras till Japan. Surströmming har en särskild odör som fått många att rynka på näsan. Vågar du prova på att äta surströmming?