Tvätta bilen miljövänligt

Två tredjedelar av alla biltvättar sker direkt på gatan framför det egna huset. Att fultvätta bilen på gatan skadar miljön. Istället för det bör fordonet tas till en biltvätt.

Fultvättar är biltvättarna som sker hemma på gatan eller på parkeringen, där smutsvattnet rinner ner i dagvattenbrunnarna. Dagvattensystemet är till för att leda bort regn- och smältvatten från tak, gator, parkeringar och andra hårdgjorda ytor. Det är inte till för förorenat vatten och dagvattnet leds därför inte till något reningsverk. Det leds direkt ut i närmsta bäck, sjö, å eller hav.
– Det är ungefär 20 miljoner fultvättar som förorenar vår närmiljö varje år. Tvättvattnet innehåller olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester som rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Tvätta istället bilen på en biltvätt. Då bidrar du till en bättre miljö, säger Pär Gustafsson, chef för avdelningen Avloppsrening på NSVA.

Välj Biltvätten
Ett miljövänligt alternativ är att tvätta bilen på en fordonstvätt med godkänd reningsutrustning. Biltvätten på industriområdet i Klippan är en sådan.
– Reglerna är mycket hårda men hos oss kan man tvätta miljövänligt, säger Marcus Andersson som driver Biltvätten.
– Tungmetaller, oljerester och föroreningar av olika slag samt tensider och andra kemikalier som finns i bilschampo och avfettningsmedel hamnar i tankar hos oss. Allt renas för att det inte ska hamna i det vanliga avloppsvattnet, förklarar Marcus.

Från NSVA vädjar man nu till allmänheten.
– Att tvätta bilen på gatan är precis lika illa som om du tvättar bilen på närmsta badstrand eller i din favoritsjö. Så vill du bada i rena sjöar och hav så tvätta bilen på en biltvätt, säger Pär Gustafsson.