Träffpunkt Elfdalen i hamn

Leonards Antons vikingaskepp

Projektet Träffpunkt Elfdalen är ett samarbete mellan Klippans kommun, Klippans hembygdsförening, Fyshuset, Träkonstnär Leonard Anton, OK kompassen, Klippans scoutkår och Nord­väst­passagen. Träffpunkt Elfdalen binder ihop campingen och minigolfbanan med hembygdsbyn och gör hela området mer levande.

En bro på fantasistigen i skogen.

Här finns en balanslekplats som lockar till rörelse och lek för barn med ett sju meter långt vikingaskepp i mitten, ett tillgängligt utegym, grillplats, hundrastgård och en ny allmän toalett. Träffpunkt Elfdalen har verkligen utvecklats. I skogen bakom har det röjts och skapats en fantasistig med träskulpturer, broar och en domarring som ska locka fram fantasin hos barn. Det finns en pedagogisk finess med hela om-rådet som riktar sig till barns olika sinnen.

Träffpunkt Elfdalen är en oas i de centrala delarna av Klippan som dessutom är kostnadsfri och ska locka besökare både lokalt och utifrån. Klippans Hembygdsförening har skapat en plats för såväl unga som gamla, där kultur och historia möts i naturen och där fantasi och kreativitet stimuleras.

En nöjd trio: Mats Wetterberg och Marianne Carlson, sekreterare respektive kassör flankerar ordförande Nils Andersson.

Nils Andersson som är ordförande i hembygdsföreningen berättar att den nya styrelsen 2016 tog ett strategiskt beslut för att få in pengar till föreningen för att överleva vilket mynnade ut i Leaderprojektet ”Träffpunkt Elfdalen”.
– Kommunen har satsat 500 000 kronor och vi har gått in med 4000 ideella arbetstimmar. Leonard Anton har skapat fantastiska konstverk vilket gör platsen unik. Styrelsen och alla som engagerat sig är ovärderliga samtidigt som en eloge måste riktas till gamla medlemmar och styrelsen som byggt upp föreningen, avslutar Nils Andersson.