Rättighetsutbildning med Linda Leveau

Vill du få chansen att tänka till gällande normmedvetenhet och antidiskriminering?

Projekt Hela vägen i Klippans kommun bjuder tillsammans med Närings­livs­av­del­ningen in till en halvdag med föreläsare Linda Leveau. Linda Leveau är en uppskattad föreläsare med lång erfarenhet att inspirera och rusta verksamheter till att bli mer normmedvetna och professionella i sitt bemötande. Hon är författare till flera material kopplat till antidiskriminering och kommer bjuda på innovativa metoder i att synliggöra hinder som sätts upp av innanförskapet.

Föreläsningen vänder sig till dig som är företagare och äger rum på Hillesgården i Fastarp den 23 maj. Inbjudan till Rättighets­utbildningen skickas ut till alla de företagare som registrerat sig i vårt nya företagsregister. Har du inte fått inbjudan? Kontakta oss på: naringsliv@klippan.se

OBS! Begränsat antal platser.