Hallå där Daniel Kristensson, ny ordförande för Klippans köpmannaförening

Ny ordförande, vad vill du göra för Klippan centrum?
– Efter lång betänketid efter jag fått frågan från valberedningen tackade jag ja eftersom jag tycker det är viktigt med ett levande centrum med handel och upplevelser. Trenderna visar att det är viktigt med upplevelser. Rent fysiskt ska det vara enkelt och tidseffektivt att handla, tillgången till parkeringsplatser är viktig liksom att Storgatan fortsatt är öppen för trafik som idag.

Hur ser du på centrumhandeln?
– Klippan har varit bra på att samverka och gemensamt annonsera i Söderåsjournalen. Gemensam marknadsföring ger en känsla av samhörighet. Kunderna måste tycka att det är värt att ta sig till butikerna. Kommunen måste se till att centrum ser välkomnande ut. Svensk handels undersökningar visar att vid valet av handelsplats lyfter två av tre att enkelheten att ta sig dit är avgörande. Näst viktigast är att det finns ett stort och varierat utbud av butiker. Tillgänglighet är centralt för en livskraftig handel. Det finns absolut inga informationsskyltar längs med väg 21 eller väg 13 om att det finns en centrum­handel i Klippan, det är också en kommunal fråga. Det finns mycket att arbeta på och det hoppas jag att vi gemensamt kan arbeta för bland köpmannaföreningens medlemmar.