Rent och snyggt hus

Påväxten av alger och mögel på våra tak och fasader ökar.

Ytlig påväxt av mögel och alger behöver motarbetas. Ditt tak bör besprutas med ett moss- och algdödande medel som sedan får ligga kvar så du kan låta väder och vind sköta resten. Har du ett tak med pannor får du absolut aldrig använda en högtryckstvätt då pannorna kan expandera och spricka när temperaturen sjunker. Ett helt och friskt tak ger både ett snyggt intryck och förhöjer värdet på hela huset.

Ny fasad
En nytvättad fasad ger längre hållbarhet på den befintliga färgen, den fräschas upp och fasaden kan rentav upplevas som nymålad. En ren fasad ger också mindre möjligheter till påväxt i form av alger och mögel.

Det är extra viktigt att tvätta fasaden inför ommålning. Annars målar du in mögel och alger i färgen, vilket gör att de snabbt kommer tillbaka och din fasad ser ofräsch ut.

Högtryckstvätt
Högtryckstvätten är husägarens bästa vän när det kommer till rengöring utomhus. Med en högtryckstvätt kan du snabbt rengöra stora ytor och få bort ingrodd smuts från terrassen och utemöblerna eller spola av bilar och cyklar. Kombinationen av högt tryck och så högt vattenflöde som möjligt är hemligheten bakom en effektiv högtryckstvätt.