Möte om trygghet och säkerhet

SPF Seniorerna Åby Klippan anordnade ett möte med trygghet och säkerhet i fokus.

Per Johansson från Swedbank i Klippan informerade om att använda sig av elektroniska banktjänster som Bank-Id, Mobilt bank-id, Swish m.fl. samt eventuella fallgropar som kan finnas. Säkerhetschefen Joakim Gunnarsson för Swedbank Södra Sverige berättade vad du ska vara observant på om du råkar ut för olika bedragare likt ID-kapning. 50-talet personer var när­varande och fick ställa frågor.