Amalienlund Lantbruk utsedd till årets leverantör

Utmärkelsen ”Årets Leverantör av Nöt 2018” tilldelades paret Johan Paulsson och Hanna Torgander på Amalienlund Lantbruk AB i Klippan.

– Vi är mycket stolta över våra svenska gris-, lamm- och nötleverantörer och vill genom utmärkelsen Årets leverantör lyfta fram den leverantör inom respektive djurslag som vi anser gjort en extra bra insats under året, säger Magnus Lindholm, tf Inköpsdirektör HKScan Sweden.

Årets leverantör är ett etablerat hedersomnämnande bland svenska djuruppfödare och vinnare utses bland HKScan Agris 8 000 kontraktsleverantörer. Nomineringen till Årets leverantör har skett av HKScan Agris inköpare, som dagligen är ute och besöker sina leverantörer. De nominerade leverantörerna har bedömts enligt kriterierna:

  • Har bra djuröga och jobbar aktivt för att främja djurens naturliga beteende så att de mår bra.
  • Flexibel produktion med goda och jämna slaktresultat som anpassas till svensk köttkonsumtion.
  • Framåtanda genom kontinuerlig utveckling och nytänk för att förbättra sin verksamhet.
  • Professionell affärspartner som sätter kunden och konsumenternas önskemål i fokus.

Motivering till Årets Leverantör Nöt 2018
”Johan och Hanna är mycket intresserade och kunniga i sin yrkesut-övning. De är skickliga mjölkproducenter men även kunniga och ly-hörda i uppbyggnaden av sina köttrasbesättningar. De satsar på att bygga upp en köttrasbesättning med renrasig Simmental samt renrasiga röda Angusdjur. Paret brukar ca 500 hektar varav 150 hektar är bete. Johan är även en intresserad och skicklig växtodlare. Amalienlund är ett modernt företag med flera ben att stå på produktionsmässigt. HKScan och Amalienlund har ett mycket bra samarbete, där Johan och Hanna är oerhört lojala.”