Vi upplever större glädje av att ge, än av att få!

Flera studier har visat att människor som spenderar pengar på andra blir lyckligare, medan lyckan förblir oförändrad för människor som spenderar pengar på sig själva.

Stärker sociala band
Det är givandet som gör oss lyckliga, inte hur stort eller dyrt det är. Det viktiga är att pengarna spenderas på andra. Människor är av naturen sociala varelser, och när vi förstärker våra band med kollegor, familj eller vänner, känner vi oss lyckligare. När vi köper julklappar åt andra stärks våra sociala band. Våra sociala utbyten bidrar till att skapa en känsla av förtroende och detta bidrar i sin tur till en bättre hälsa och välmående.