Lilla skolan med stora hjärtat

Pilagårdsskolan i Östra Ljungby kombinerar den där genuina känslan av samhörighet med lärande. Birgitta Carlsson som är rektor på skolan berättar att här råder barnperspektivet, alla känner alla och pedagogerna ser varje barn.

Barnen känner varandra här, det finns en speciell anda med både engagerade lärare och föräldrar som det gärna blir i en byskola.
– När vi startade läsåret uppmärksammade vi att vi var över 200 barn på skolan. Det passade då bra att även arrangera kvällen som en födelsedagsfest då vi fyllde 50 år. Fest ska det vara när man börjar skolan, inte bara när man slutar! Här passade vi på att fira lärandet i skolan, innehållet, genom att sätta presentband på klassrumsdörrarna, och barnen fick sedan öppna dörrarna likt de öppnade presenter. Innehållet, lärandet i skolan, är den bästa present du kan ge dig själv, förklarar Birgitta.

Pigg 50-åring
När uppstarten inför läsåret skulle ske uppmärksammade läraren Annika Ingelström Nilsson att skolan fyller 50 år och det ska uppmärksammas under hela året och ingå i arbetet under terminen.
– Vi har pratat om att uppmärksamma hur det var i skolan för 50 år sedan, läsa samma böcker som då, lyssna på dåtidens musik och liknande saker. Hur såg t.ex. en skoldag ut 1968 då vi varken hade mobiler eller digitala hjälpmedel? Vi har också tankar på att bjuda in elever och lärare som varit här genom åren, säger Annika.

Pilagårdsskolan är en pigg 50 åring där lärarna trivs lika bra som barnen. Behörigheten hos lärarna är hög och i takt med barnkullarna ökat och barnfamiljer flyttat in har antalet barn på skolan ökat i samma takt.
– Vi har inte detaljplanerat firandet utan lärarna ska få vara delaktiga i hur vi ska uppmärksamma jubileet under året, avslutar Birgitta.