Så kan du hjälpa till att rädda hotade bin

Världens vilda bin minskar och Söderåsområdet är inget undantag. Men du kan underlätta för bina att överleva. Bor du i hyreslägenhet kan du exempelvis odla kryddväxter på din trädgårdsplätt eller på balkongen. Bor du i hus kan du lämna en hörna med högre gräs, maskrosor och kirskål. Fruktträd är också bra.

Forskning har visat att var tredje tugga av maten vi äter är beroende av binas arbete, både de tama biarterna, som tillverkar honung, och de vilda bina. Vi är beroende av bin för att få mat på bordet. Skördarna blir större där det finns gott om pollinerare.

I Klippan har kommunen sått vilda ängsblommor i stadsparken för att rädda insekter och därmed växternas fortlevnad. Det finns även bihotell utplacerade i Söderåskommunerna, fem stycken i såväl Klippan som i Åstorps kommun och ett i Perstorps kommun.

Biodlare sökes
Norra Åsbo Biodlarförening har funnits sedan 1894 och håller varje år nybörjarkurser för dig som vill bli biodlare.