Årets Företagare i Klippan

Kerstin Persson (Klippans kommun), Lotta Järnström (Klippan Safety), Karin Hansson (Klippan Safety), Bengt Thomasson (MecCom), Stefan Tullsson (Tullssonhuset) och Anders Lindberg (Klippans Kommun).

Bengt Thomasson, MecCom Klippan AB, tilldelades priset ”Årets företagare” av Företagarna Klippan vid mötet som hölls på Lilla Trulla Gårdshotell i Bolestad.

Motiveringen

”Bengt Thomasson har på ett mycket förtjänstfullt sätt drivit företag i Klippans kommun under många år.

Hans koncern MecCom Klippan omfattar, förutom Mec-Com Klippan AB, även delägande i Klippans Bruk AB som för närvarande gör en investering i en ny pappers­maskin med väsentligt ökad produktion som följd.

MecCom Klippan AB har utvecklats från att ha varit inriktat på industriservice, ventilation och plåtslageri till att numera i huvudsak syssla med miljöinriktad produktion av biogasanläggningar, pannutrustning, vattenreningsutrustning och värme­anläggningar i mobila containers, vilket har varit mycket framgångsrikt. Totalt syssel­sätter koncernen, inkl. delägda bolag, ca 200 heltidsanställda.

Bengt Thomasson är en mycket drivande entreprenör och företagare som i vida kretsar sätter Klippan på kartan, och därtill har förmåga att skapa långsiktig lönsamhet”

Klippans kommun delade samtidigt ut Näringslivspriset till Klippan Safety AB och Köpmanspriset till Stefan Tullsson.