Åby Marknad 2018

Ordet ”marknad” kommer utifrån det latinska ordet ”merca`tus” som betyder köpenskap. Marknader var från början förenade med ting och hedniska kultfester. Efterhand som kristendomen vann inflytande blev marknader förenligt med kyrkliga högtider i städerna.

Dagens marknadsförsäljare kallas ”knallar”, vilket från början är ett begrepp på gårdfarihandlare från Sjuhäradsbygden, som fått det speciella namnet ”knallebygden”. Knallarna började resa omkring för att sälja ortens hemslöjd redan på 1500-talet. De hade, i motsats till bönder, handelstillstånd och de färdades runt till fots eller till häst, för att sälja sina varor. Knallehandeln upphörde i början på 1900-talet men marknaderna lever kvar, fast det är lika mycket ett tillfälle för människor att träffas som det är att handla av knallarna idag.

Åby marknad är en tradition som alltid är välbesökt eftersom det både finns mycket att se på och att köpa. 2018 års upplaga av Åby Marknad går av stapeln tisdagen den 19:e juni