50-årsjubileum för 1968-års examenselever

Eleverna vid Klippans gymnasium som tog studentexamen med muntlig tentamen 1968 var den sista klassen som genomförde studentexamen i Sverige. Tisdagen den 22 maj hade de återträff, först på Norrehus med kaffe och kaka innan de samlades på Kyrksalshusets trappa som de sprang utifrån för 50 år sedan.

En av studenterna på plats var Gunilla Olofsson som hade med sitt klassfoto från den dagen.
– Det här är ett jättetrevligt initiativ och man undrar ju hur många man kommer att känna igen eftersom alla blivit äldre.

Detektivarbete
Att samla alla studenter från 1968 har inneburit en massa detektivarbete eftersom många har bytt efternamn efter de gift sig. 116 av 130 elever hittades och alla hade inte möjlighet att komma till återföreningen. Med på återföreningen var även två lärare, Karl-Eric Winberg och Gunnar ”Knott” Carlsson. Gunnar fick sitt smeknamn efter han skrivit en avhandling om onchocerciasis i Afrika, en hud- och ögonsjukdom som sprids via mygg. Förutom sitt arbete som lärare tjänstgjorde Gunnar under många år inom WHO och forskade åt FN.

En av eleverna som berömde detektivarbetet var SVT:s utrikeskommentator Bo-Inge Andersson som var på plats.
– Väldigt kul att vara här och flyttas 50 år tillbaka i tiden. Förutom många minnen frågade jag mig själv, efter jag hittat studiematerial från skolan; Hur stod jag ut med allt detta i skolan? Jag läste helklassisk gren vilket innebar att vi läste grekiska 7 timmar i veckan. Trots att jag hade stort A i betyg har jag glömt allt idag. Däremot kommer jag ihåg alla när jag blir presenterad, annars känner jag inte igen någon till utseendet.

Nostalgi
Det blev många kära återseenden och minnen som bubblade upp till ytan. ”Eleverna” hade med sig fotografier och det fanns förstås mycket att prata om efter alla dessa åren. En av ”eleverna” på plats för Eivor De La Cueva som under många år var turistchef i Klippan. Promenaden fram och tillbaka till Norrehus tog längre tid än den gjorde 50 år tidigare, fast de hade mycket mer att prata om och lära känna varandra igen.