Hälsodagar för Skolelever

 

Eleverna på Norra Lyckan-, Park-, och Oderljunga skola har under maj månad varsin hälsodag att se fram mot. Samtliga skolor börjar morgonen med gemensam frukost.

Oderljunga
Oderljunga är först ut. Eleverna tillbringar förmiddagen i skogen med lite olika aktivitetsstationer och hamburger­grillning. Efter lunch blir det brännboll och barnens dag då föräldraföreningen i Oderljunga brukar hitta på roliga aktiviteter tillsammans med barnen, föräldrar och syskon.

Parkskolan och Norra Lyckan
Parkskolans och Norra Lyckans elever springer ett Parklyckelopp vid Folkets Park och Spegeldammen respektive Uggleskogen.
– Alla barn ska ta sig runt en snitslad bana utifrån sina egna förmågor och förutsättningar (medalj när eleverna kommer i mål). Det blir även gemensam uppvärmning för alla inför uppstart på loppet och aktiviteter vid sidan om, då alla inte springer samtidigt, berättar hälsostrateg Helene Svensson.

Önskefredag
Under vårterminen har varje klass från respektive skola dessutom en önskefredag gällande sin favoriträtt som ska serveras till lunch.Som en del i Hälsotänket har Parkskolans elever utifrån önskan vid elevråd också fått skolgården målad under våren.
– Alla klasser har lämnat in förslag på en skolgårdskarta, om hur den målade vägen ska vara. Barnen har även utmarkerat övergångsställen och en cykelparkering, berättar Helene Svensson.

En fortsättning
Noterbart är att hälsotemat fortsätter även nästa läsår. Till hösten blir Norra Lyckanskolans elever, lärare och pedagoger först ut med att en gång i veckan prova på gemensam gymnastik 15 minuter innan rast. ”Gympan” leds av idrottslärare.