Geoenergi för ditt hem

Bergvärme är en stor investering. Hur djupt man måste borra och hur höga uppvärmningskostnaderna är från början påverkar hur fort bergvärmen är intjänad. 

Bergvärme ger värde
De flesta hus passar för bergvärme, särskilt om det finns vattenburet system i huset, annars sticker investeringskostnaden i väg. Bergvärme har många fördelar. Din uppvärmningskostnad sjunker betydligt och det är i stort sett underhållsfritt. Principen för geoenergi och bergvärme bygger på att använda den värme som solen har lagrat i marken och som är oförändrad året om.

Att tänka på
Anlita en certifierad borrare. Bäst är om man väljer en enda installatör som total­entreprenör för att undvika att olika entreprenörer skyller på varandra om någonting blir fel. Med rätt kompetens, kunnande och högkvalitativa produkter går det att utnyttja bergets värme i princip hur länge som helst. Det gör bergvärme till en mycket god investering både ekonomiskt och miljömässigt. Vinsten blir störst om man är en storförbrukare av värme.

Vad kostar det att borra för bergvärme?
Det är omöjligt att säga hur mycket det kostar att borra innan förutsättningarna är klara. Det som påverkar kostnaden för investeringen att borra till bergvärme är bland annat djupet ner till fast berg. I snitt kan ett bergvärmesystem ge en energibesparing på hela 50 till 70 procent, enligt Energimyndighetens beräkningar. Bergvärmesystemet betalar av sig självt – samtidigt som husets värde ökar – snacka om prisvärt!