Söderåsjournalen

Varför ska man stötta den lokala handeln?

Handel föder handel och som bekant ger minskad handel återverkningar för alla enligt en negativ spiral.

Den enskilda lokala handlarens framgång och överlevnad är i mångt och mycket en förutsättning för att hela samhället ska fungera. En ort med en levande och samverkande handel är en ort med framtidstro. Våra val avgör vad Söderåsområdet är idag och i framtiden.

Annonsering
Vi får höra rätt ofta att det finns andra medier som är billigare att annonsera i. Det finns alltid någon som kan tillverka en vara lite billigare och lite sämre. De som bara ser till priset är dennes byte. Det absolut viktigaste i marknads­föring är långsiktighet och sammanhang. Att bygga upp ett varumärke tar tid. Att rasera det går fort. I vilket sammanhang du syns i säger mycket om vad du säljer.

Att sätta in en enda annons i tidningen och hoppas på stora effekter är att hoppas på för mycket. Flera annonser över tid är det som ger effekt. Det är så du fångar upp kunden när behovet uppstår.

Söderåsjournalens arbete
Söderåsjournalen har ett högt läsvärde, hög trovärdighet, bra tryckkvalitet och stärker företagets varumärke. Vi arbetar för att främja handel, mat och upplevelser hemmavid. Det är ett arbete vi sysslat med i 30 år. För att vi alla ska nå framgång krävs det att vi gör det tillsammans.