Lions i Klippan fyller 60 år

Lions är en förening som bidrar till att göra världen lite bättre att leva i, både i din närhet eller på annan plats på jorden.

Ideellt arbete
Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika hjälp- och samhällsprojekt. Kvinnorna och männen ger av sin fritid för att förbättra livskvalitén för andra människor. Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet för insamlingen. Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lokala projekt
I Klippan har Lions gjort det till en tradition att anordna gåsamiddag på Mårtensafton den 10 november varje år och bjuda hyresgästerna på kommunens äldreboende på en liten fest. Ett annat exempel på Lions i Klippan verksamhet är att man skänkte 11.000 kronor till hjälp åt flyktingar från kriget i Syrien. Pengarna gick i första hand till mat och medicin åt barn i läger i Adanaområdet i Turkiet. Totalt har Sveriges Lions samlat in cirka 4 miljoner till detta projekt.

Lions i Klippan har tre fadderbarn i Thailand, bidrar till syskola i Nepal där kvinnorna får utbildning och sedan får leasa varsin symaskin för att livnära sig själva. Hjälpen runtom i världen är hjälp till självhjälp. Ett annat välgörande ändamål är att en del av insamlade medel under året går till att finansiera alla funktionsnedsattas inträde till handikappdiscon på Ekebo. Detta är ett gemensamt projekt för Lionsklubbarna i nordvästra Skåne.

Trots att det välgörande arbetet sker i skymundan är det av stor betydelse för de som har det sämst ställt i samhället och i världen. Lions i Klippan har förbättrat världen och det lokala samhället i 60 år. 60-års jubiléet kommer att firas högtidligt i S:t Petri kyrka och med en middag på Milborgen. Med anledning av jubiléet kommer Lions Club Klippan att dela ut tre kulturstipendier á 5.000 kronor. Målgruppen för stipendierna är ungdomar under 20 år.