MECCOM Klippan AB köper Einar Dahls byggnads AB

Två lokal Klippanföretag blir ett när Meccom Klippan AB förvärvar samtliga aktier i Einar Dahls Byggnads AB. 50% av aktierna övertas den 30/6 2018 och resterande 50% den 30/6 2019. Samtliga anställda liksom VD Thomas Dahl kommer att erbjudas fortsatt anställning i Einar Dahls Byggnads AB.

Efter förvärvet kommer Meccom koncernen att ha cirka 150 anställda och en beräknad omsättning om 250 miljoner kronor/år, varav Einar Dahls Byggnads AB 100 miljoner.
Att Meccom liksom Einar Dahls byggnads AB har en stark förankring i Klippans Kommun och närområdet har varit ett starkt skäl att genomföra affären säger Thomas Dahl, VD. Jag känner mig trygg för egen del, för våra fantastiska medarbetares del och inte minst för våra kunders del att denna affär säkerställer fortsatt och utvecklad verksamhet för vårt anrika företag grundat 1946.

Genom förvärvet av Einar Dahls Byggnads AB, ett starkt, välkänt och lokalt förankrat företag ökar vi Meccom Groups möjligheter att agera som totalleverantör- att projektera, bygga, förädla och förvalta fastigheter. Meccoms eget nätverk stärks av Einar Dahls Byggnads ABs kontaktnät inom byggsektorn säger Meccoms ägare Bengt Thomasson.