Konsert till förmån för Hjärt-Lungfonden

Klippans pastorat anordnar den 20 januari en konsert till förmån för Hjärt-Lungfonden i S:t Petri kyrka. Consilium Cantores, Amanda Björk, Hilda Johansson, Olle Carlsson, Lina Wijk Furali, Mattias Vad Jensen och Klippans tidigare kyrkoherde Pernilla Håkansdotter Olsson medverkar.
Biljetterna kostar 100 kronor och kan köpas både på biblioteket i Klippan och i expeditionen vid S:t Petri kyrka.
Musikgudstjänsten börjar klockan 17.

Alla intäkter går oavkortat till Hjärt-Lungfonden.