Ungdomsråd har bildats i Perstorp

Bildandet av ett ungdomsråd är tänkt att stärka barnrätts- och ungdomsperspektivet i Perstorp. Ungdomsrådet ska vara en referensgrupp som får vara med och tycka till om kommunens tankar och planer för nutid och framtid. Ungdomsrådet består av, förutom elever från grundskolan, politiker och tjänstemän. Fyra gånger per år ska rådet träffas och diskutera. Nästa möte är planerat till februari.