Skogsförvaltning med gamla anor

Gustafsborg har förvaltat skog sedan 1867 när Carl Wendt förvärvade Gustafsborgs Säteri. Idag är Gustafsborg ett fristående fullserviceföretag inom skogsskötsel som jobbar nära och tillsammans med skogsägarna.

Tack vare gedigen kunskap och upparbetade kontakter samt lång erfarenhet av skogsskötsel kan de erbjuda bäst pris för skogsägarnas virke när det säljs vidare. Bo Björnestrand är skogschef med ansvar för virkesinköp och skogsförvaltning:

– Vi jobbar mycket med lövsortiment och med nära kontakter med sågverk och förbrukare, på det sättet kan vi skräddarsy sortimenten  för slutprodukten. Vi är dessutom unika i hur vi tar hand om fler sortiment än någon annan. Det är till nytta för skogsägaren eftersom det ger ett högre värde.

Uppdragsverksamhet
Gustafsborg värdesätter långsiktigt arbete med lokala skogsägare. Kvalitet och miljöhänsyn är viktigt berättar Bo när han visar runt på en avverkningsplats där skogsarbetaren Hans-Åke föryngrar och fäller bokskog.

– Det krävs mycket kunskap för att sköta skog, veta vilka träd som ska avverkas för att det ska föryngras och se till att det sker återväxt, berättar Bo.

Skogen mår bra av att delar av träden föryngras, att några blir naturvårdsträd och att bokollonen får en chans att gro på marken och växa upp till nya träd. Naturvårdsträd är döda träd som främjar naturen och ger utrymme åt fåglar och insekter att leva och må bra.

Skogsvård
Hur träden ges bäst förutsättningar att växa och bli bättre än de gamla, det är något Gustafsborg hjälper till med. För skogsägare som vill ha hjälp med skogsförvaltning erbjuds det med. Gustafsborg är ett fullserviceföretag helt enkelt!