Anders Nilsson – årets kulturpristagare

Klippans kulturpriset delas ut för förtjänstfull insats inom skilda kulturella områden såsom litteratur, konst, arkitektur, musik, teater, dans, foto, film, journalistik, m.m. Kulturpriset är på 10 000 kronor. Årets pristagare är Studiefrämjandets Anders Nilsson, som tilldelas priset för hans engagemang och arbete för Klippans musikliv. Anders flyttade till Klippan när han började på högstadiet och har varit en del av musiklivet sedan dess. Engagemanget för musiklivet gjorde att han startade upp en egen förening Musik i Centrum, MIC, som samlar musiklivet i kommunen. I slutet av 90-talet fick Anders jobb på Studiefrämjandet i Klippan och jobbar sedan dess dagligen med musiklivet i kommunen samtidigt som han fortfarande engagerar sig i MIC.

Kulturpriset delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i december. Förutom prissumman får Kulturpristagarna en unik akvarell gjord av Eva Rex som haft detta uppdrag sedan 1982.