Gyllenbielska museet

Håkan Gyllenbielke föddes 1660 som smålänning och adlades 1705 (hette förut Wenberg). Den ogifte Gyllenbielke avled 1719 och är begraven i Kvidinge kyrka. Håkan Gyllenbielke förordnade i sitt testamente att hans förmögenhet skulle användas till en stiftelse för fattiga, vilket resulterade i det Gyllenbielska hospitalet som är byggt invid kyrkan. 

Det är en envånings tegellänga med hög takresning och vindflöjel i vackert smide och ett av de äldsta i landet. Från början var hospitalet ett hem för gamla prästänkor, åldriga militärer och tjänstemän samt ogifta kvinnor av bättre börd. Senare blev det ett fattighus för att därefter, fram till 1949, användas som ålderdomshem. 1958 byggdes det om till församlingshem

Guider på plats
Idag är det Gyllenbielska hospitalet ett museum som har öppet varje söndag t.o.m 3 september kl. 13 – 16. Museet drivs Kvidinge Sockens Hembygdsförening. Varje söndag finns guider på plats för att bidra med historien om Håkan Gyllenbielke och hans unika donation, men även om keramik-skolmuseerna m.m.

Nytt för i år är en liten utställning med gamla barnkläder och olika årgångar av barnvagnar m.m.