Utbildning och inspiration

Annika Gustafsson och Linn Spenninge var mycket nöjda med dagen.

Måltidspersonalens nya pedagogiska roll och måltidsmiljön var ämnet när det arrangerades utbildningsdag för personalen.

Tillsammans fick de en påminnelse om vikten av en bra måltidsmiljö och kommunikationen kring måltiden i sig. Tanken var att inspirera kring helheten runt måltiden. Det är de små sakerna som förbättrar i måltidssituationen och upplevelsen av mat.
– Vi pratade om gästens väg in i matsalen. Det handlar mycket om att få upp ögonen för hur vi kan förbättra och vår egen roll i det. Syftet är att få se att det går att göra maten god och spännande med små enkla medel och hur vi presenterar maten, berättar Linn Spenninge, måltidschef i Klippans kommun.

Foodboost
Det finns en arbetsmodell som hjälper till att väcka intresse och kunskap för mat och måltid hos eleverna samt bli ett verktyg för måltidspersonalen, Foodboost. Modellen förutsätter förstås en samverkan mellan skolan och hemmet. Det ger också verktyg åt måltidspersonalen att sprida sin kunskap och inspiration kring måltiden.

Ett jättebra och inspirerade initiativ, tyckte Sabina Tucic och Gerti Roslund.

Måltider inom offentlig sektor är stora mängder mat och rationalitet får före estetik. Mindre aptitlig mat blir resultat. Fast det går att kompensera och göra maten aptitlig trots att det är storkök. Gerti Roslund lovordar utbildningsdagen:
– Jättebra initiativ som ger mycket inspiration och väcker nya tankar. Ger barnen variation på maten när vi inspireras och får nya idéer. Det gör att det både blir roligare för oss som jobbar och barnen som serveras maten. Sen är det nyttigt att träffa kollegor och utbyta tankar och tips.