Ger en hjälpande hand när det behövs

Röstånga begravningsbyrå är en anrik byrå som funnits sedan 1860 då den startade i Ask och tillhör därmed en av Sveriges äldsta begravningsbyråer.

Familjen Karlsson, Mikael och Marie, driver sedan 1989 Röstånga begravningsbyrå. Röstånga begravningsbyrå är, tillsammans med 400 andra privata begravningsbyråer medlemmar i SBF, Sveriges Begravningsbyråers Förbund.

Mikael och Marie kan ses både som begravningsrådgivare och familje-före-tagare. Även sonen Simon arbetar sedan några år tillbaka på begravningsbyrån. Företaget har också växt och omfattar 6 kontor, från Svedala och Malmö i söder till Röstånga i norr.

Att tänka på inför begravning
Varje begravning, som anordnas av begravningsbyrå, föregås i snitt av 55 beslut.
– Vanligtvis är det många frågor som ställs från de sorgdrabbade. För de anhöriga får man också vara något av en psykolog, det är ju en sorgeprocess som påbörjats och då behöver man inte bara hjälp med det praktiska, utan även stöd på ett mänskligt plan, säger Mikael Karlsson, begravningsrådgivare på familjeföretaget.

Juridiken får allt större plats inom begravningsväsendet. Efter chocken slagit till och sorgen sköljer över de anhöriga ska de ta ställning till flera svåra frågor. Då känner de flesta en stor lättnad över att få hjälp.
– Först har vi de vanliga frågorna om kista, blommor, annons, tryckning av kort, musik. Men en annan bit, en växande bit, handlar om att få hjälp med en mängd praktiska saker utanför själva begravningen, berättar Mikael.

• Hur ska vi kunna betala mammas räkningar?

• Får vi gå in i hennes lägenhet?

• Vem i släkten, som ofta är geografiskt utspridd, ska och kan göra vad?

• Barn från andra äktenskap, hur kommer det påverka?

• Hur går vi vidare med alla  papper?

– Det är här som juridiken får allt större plats inom begravningsväsendet och här vi får hjälpa till i allt högre grad. Hur man vill ha sin begravning, varierar. Som begravningsrådgivare är det min uppgift att möta de sörjande med lugn, om att lyssna och på ett empatiskt sätt möta deras frågor. Vi ser gärna att fler skriver i livsarkivet, fortsätter Mikael.

Livsarkivet
Begravningsbyrån tillhandahåller kostnadsfritt det så kallade Livsarkivet, ett dokument där man för sina anhöriga kan ange hur en begravning skall arrangeras. Man kan uttrycka sina önskemål om ceremonin: blommor, musik, gravsten, minnestexter med mera. Livsarkivet blir en vägledning som underlättar betydligt för de efterlevande.

– Att dokumentera sina tankar i Livsarkivet är något jag rekommenderar, säger Mikael. De efterlevande får veta ens önskemål och begravningen blir så som man vill ha den.

Till sist: det är den som beställer begravningen som är ansvarig att meddela de andra sörjande.

– Som begravningsbyrå vill vi erbjuda personliga tjänster, det är värt mycket i tider av sorg, avslutar Mikael.