Sparbanksstiftelsens anslagsutdelning

Sparbanksstiftelsens Skåne och Swedbank har haft utdelning till föreningar inom idrott, kultur, utbildning och näringsliv.

Under 25 år har Sparbanksstiftelsen delat ut delar av sitt överskott för att bidra till en positiv samhällsutveckling. I år delade 10 olika projekt på 120 000 kronor som delades ut till ideella krafter inom föreningslivet i Klippan och Perstorp. Årets projekt som tilldelades medel var:

Gymnastikföreningen Activa för ledarutveckling och utbildning 15 000 kr
Teater Amabile och Bruksspelet 25 000 kr
Kappsimningsklubben Karpen för tränarutbildning 15 000 kr
BS Friska Viljor för BS Friska viljors framtid och utveckling 5 000 kr
Krika Hästsportförening för ungdomsläger för kuskar 15 000 kr
FC Kopparmöllan för ombyggnad av tekniskt område 12 000 kr
Klippans hembygdsförening till midsommarfirande 3 000 kr
Klippans Förenade fotboll för tränarutbildning 10 000 kr
Klippans simsällskap inköp av elektronik för tidtagning 10 000 kr
Perstorps kör och ryttarförening till en hjärtesak 10 000 kr