Milstensgruppen i Perstorp

Perstorps Hembygdsförening startade en milstensgrupp hösten 2014 för att renovera vägstenar i kommunen och sätta upp information vid dem. Ett antal informationstavlor har satts upp vid väg- och milstenar och andra lokala sevärdheter i kommunen. Förutom milstenar och andra stenar har gruppen sysslat med lokal historia med anknytning till samfärdsel och dramatiska händelser i bygden.

Invigning av dessa informationstavlor ägde rum genom en presskonferens tisdagen den 23 maj vid milstenen i Blekemossa. Milstensgruppen i Perstorps Hembygdsförening presenterade sitt arbete och ”invigde” renoverade milstenar.