Sista chansen att svara på vad du tycker om rättigheter

Klippans kommun har under våren arbetat med en rättighetskartläggning. En del är att du som medborgare svarar på en webbenkät om rättigheter, diskriminering utifrån ett likabehandlingsperspektiv. Du svarar på enkäten helt anonymt.

Fyller du i enkäten kan du vinna en Klippancheck, ett presentkort på 200 kronor som kan användas i de av Klippans butiker som är anslutna till Klippans köpmannaförening. Ditt svar behövs senast den 7 juni.

Gör webbenkäten här