Företagarträff i Klippan

Tisdagen den 4 april träffades företagare, kommuntjänstemän och beslutsfattare hos Kraftringen för att först lyssna på Andreas Lagerblad, Kraftringens sektionschef för drift och underhåll, som berättade om fjärrvärmeverket. Efteråt bjöds alla närvarande på en rundvandring på fjärrvärmeanläggningen av Daniel Torgelsson, platschef på Kraftringen Klippan.

Fjärrvärmeverket i Klippan drivs till 95 procent av skogsflis från Gustafsborgs Säteri och fjärrvärmeverket är till 97,5 procent fossilfritt i sin drift. Fjärrvärmeverket i Klippan består av en biobränsleeldad hetvattenpanna på 5 MW och en biooljepanna på 8 MW.