Arbetsdag på Linneröd 1 april

Klippanbygdens Natur arrangerar en arbetsdag för att klippa buskar och rensa sly på Linneröd, för att se till och vårda de fina marker som finns där. Ta gärna med egen sekatör eller grensax. Fikakorg är en annan viktig sak att tänka på.

Tid:
Klockan 09.00-12.00.

Plats: Samling på Vedby kyrkas parkering.