Söderåsportalen.se öppnar den 3 april

Klippanshopping.se byter namn och följaktligen utseende. Shopping i Söderåsområdet är mer än shopping i Klippan och det nya namnet motsvarar utgivningsområdet bättre.

Genom att byta namn och logga tror vi att det blir lättare att förstå omfattningen och bidra till ökat intresse från såväl kunder som företag. Söderåsportalen.se är nätversionen av Söderåsjournalen och mycket mer som bidrar till en positiv uppfattning av lokal handel och ett starkare lokalt näringsliv. Besök Söderåsportalen.se från den 3 april.